top of page

Behalen van financiële organisatiedoelstellingen

Het behalen van financiële doelstellingen is van essentieel belang voor de continuïteit van een organisatie. Of u nu een startende ondernemer bent, opereert in het MKB-segment, een multinational leidt, of een non-profit instelling bestuurt, de financiële gezondheid en stabiliteit van uw organisatie bepalen in grote mate uw marktpositie, toekomstige groeimogelijkheden en algemene bedrijfsduurzaamheid. Hier volgen enkele stappen om ervoor te zorgen dat uw organisatie haar doelstellingen bereikt.


Missie, visie en strategie

Het managen van uw organisatie begint met het helder definiëren van uw bestaansrecht, oftewel de missie. Deze missie is voor de lange termijn, en wordt niet tussentijds aangepast.

Hieruit voortkomend volgt de visie. Wat heeft u voor de komende vijf tot tien jaar voor ogen? Waar wilt u de organisatie naar toe leiden?


Vanuit daar wordt de strategie gedefinieerd, dat wil zeggen op welke manier denkt u de visie te kunnen bereiken. De missie, visie en strategie zouden het vertrekpunt moeten zijn van iedere organisatie.

Het uitvoeren en bepalen van de strategie kan een iteratief proces zijn, afhankelijk van de markt en bijvoorbeeld de macro-economische omstandigheden. De manier waarop u uw visie bereikt kan dan veranderen.


De missie en visie kunt u communiceren met uw stakeholders. De strategie wordt typisch voor interne bedrijfsdoeleinden gehanteerd, ook omdat het vaak om concurrentiegevoelige informatie gaat. Als u uw strategie kent, dan kunnen vervolgens de organisatiedoelstellingen worden vastgesteld.


Bepaal uw doelstellingen

Voordat u uw doelstellingen kunt behalen, dienen ze vooraf te worden vastgesteld. Zowel financiële als niet-financiële doelstellingen moeten SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het is van belang dat deze doelstellingen zijn gebaseerd op de strategie.


Het is van belang dat de strategie vanuit management top-down in de organisatie wordt gecommuniceerd. Aan de hand van de (strategische) doelstellingen kunnen vervolgens KPI’s worden gedefinieerd.


Ontwikkel Key Performance Indicators (KPI's) KPI’s zijn specifieke metrics die helpen bij het meten van de voortgang richting zowel financiële als niet-financiële doelstellingen. Regelmatige monitoring van deze KPI's is essentieel. Daarnaast is het van belang om de relatie tussen niet-financiële prestaties (zoals klanttevredenheid of medewerkerstevredenheid) en financiële uitkomsten te begrijpen. Bijvoorbeeld, een hoge klanttevredenheid kan leiden tot herhaalaankopen en aanbevelingen, wat uiteindelijk de financiële prestaties kan verbeteren.


Niet-financiële metrics (zoals customer satisfaction) worden ook wel leading indicators genoemd ten opzichte van lagging indicators (zoals cashflow), waarbij het gaat om financiële KPI’s. Het is belangrijk te onderkennen dat er vele KPI’s zijn, maar dat ze niet allemaal even belangrijk zijn. Zo stelde Jack Welch dat de drie belangrijkste zaken die een organisatie zou moeten meten employee engagement, customer satisfaction, en cashflow zijn.


Behalen van financiële organisatiedoelstellingen Niezink Finance

“In a business, there are two measurements that count. Employee engagement and customer satisfaction. You get those two things right and then you measure cash flow—and cash flow is the ultimate measurement. You’ll watch your cash flow grow as you engage your employees and satisfy your customers.”

– Jack Welch


Investeer in continue verbetering

Of het nu gaat om financiële processen, klantenservice, of interne operaties, het streven naar verbetering is cruciaal voor het behalen van financiële organisatiedoelstellingen.


Investeer in training en ontwikkeling van medewerkers

Uw team is een cruciale factor in het bereiken van zowel financiële als niet-financiële doelstellingen. Door te investeren in hun groei en ontwikkeling, verhoogt u de kans op het behalen van de vastgestelde organisatiedoelen.


Conclusie

Het behalen van financiële organisatiedoelstellingen is niet slechts een kwestie van winst. Het is een weerspiegeling van de algehele gezondheid en duurzaamheid van een organisatie. Management control helpt u bij het bereiken van financiële en niet-financiële doelstellingen. Door het implementeren van bovengenoemde stappen kan uw organisatie zich richten op duurzame groei en waardecreatie op de lange termijn.


Bronnen:


Σχόλια


bottom of page