top of page

Belangrijke wijzigingen in financiële rapportagecriteria

De Europese Commissie heeft in oktober 2023, besloten om de financiële drempels voor de classificatie van entiteiten als micro, klein, middelgroot en groot te actualiseren. Dit is de eerste aanpassing sinds 2013 en is een reactie op de aanzienlijke inflatie die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.


Niezink Finance - Groottecriteria financiële verslaggeving

Deze nieuwe drempels zullen van invloed zijn op de verslaggevingseisen voor bedrijven binnen de Europese Unie, waarbij het balanstotaal en de netto-omzet de belangrijkste factoren zijn. De wijzigingen zijn ook geïntegreerd in Titel 9 van Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op boekjaren die starten vanaf of na 1 januari 2024. Er is echter een mogelijkheid dat deze wijzigingen eerder van kracht worden, echter niet vóór 1 januari 2023.


Overzicht van de gewijzigde groottecriteria

Hieronder volgt een samenvatting van de voormalige en nieuwe drempelwaarden, inclusief een inflatiecorrectie van 25% en afgerond naar boven:

Categorie

Balanstotaal (EUR)

Netto-omzet (EUR)

Gemiddeld aantal werknemers

Micro

Tot €350.000 → Tot €450.000

Tot €700.000 → Tot €900.000

Minder dan 10

Klein

Tot €6.000.000 → Tot €7.500.000

Tot €12.000.000 → Tot €15.000.000

Minder dan 50

Middelgroot

Tot €20.000.000 → Tot €25.000.000

Tot €40.000.000 → Tot €50.000.000

Minder dan 250

Groot

Meer dan €20.000.000 → Meer dan €25.000.000

Meer dan €40.000.000 → Meer dan €50.000.000

Meer dan 250

Deze criteria zijn specifiek van toepassing voor jaarrekeningen opgesteld volgens Dutch GAAP en zijn niet van toepassing op jaarrekeningen die zijn opgesteld volgens IFRS.

Comments


bottom of page