top of page

Grip houden op uw organisatie met management control systemen (MCS)

Management control is cruciaal voor iedere organisatie. Hoe kan het dan dat hier nauwelijks over wordt gesproken? Bovendien is er zowel in de praktijk als in de wetenschap geen uniforme definitie van. Hieronder leert u meer over het belang van management control voor uw organisatie en hoe u hier direct mee aan de slag kunt. Management Control Systemen (MCS

Om een goed inzicht te krijgen in management control is het van belang om deze discipline te bezien vanuit de context van management. In het meest recente werk van Merchant & Van der Stede uit 2017 stellen zij dat management control the ‘back end’ van het management proces betreft. Volgens Merchant & Van der Stede heeft management control dezelfde betekenis als ‘execution’ en ‘strategy implementation’. Op de filosofie van Merchant & Van der Stede wordt hierna dieper ingegaan.


Management control richt zich volgens Merchant & Van der Stede (2017) op de uitvoering van de strategie van een organisatie, waarbij de volgende vraag centraal staat: “is het waarschijnlijk dat onze medewerkers zich gepast gedragen?” Deze vraag kan vervolgens worden opgedeeld in de volgende deelvragen:

1. Begrijpen onze medewerkers wat er van hen wordt verwacht?

2. Zullen zij op een consistente wijze hard werken en ook doen wat er van hen wordt verwacht – dus, zullen zij de organisatiedoelstellingen willen bereiken in lijn met de vastgestelde strategie?

3. Zijn zij in staat om goed werk te leveren?


Als het antwoord op een van bovenstaande vragen negatief is, dan is de vraag wat het management kan doen om het control-probleem op te lossen. Het adresseren van deze management-control problemen omvat het beïnvloeden, sturen en in overeenstemming brengen van het gedrag van medewerkers ten aanzien van het realiseren van de organisatiedoelstellingen in lijn met de vastgestelde strategie.


“Management control is de beïnvloeding van het gedrag van medewerkers om de organisatiedoelstellingen te behalen”


Management control houdt in dat managers zorgen dat medewerkers doen wat het beste is voor de organisatie. Dit is een belangrijk doel, omdat het de mensen zijn in de organisatie die het moeten doen. Management control is dus de beïnvloeding van het gedrag van medewerkers om de organisatiedoelstellingen te behalen.

In relatie met deze doelstelling van Merchant & Van der Stede (2017) beschrijft Batten (1963) in zijn boek “Tough-Minded Management” ook goed waar het om gaat: “In essence, real control consists of people who know what is to be done, when it must be done, where it must be done, who must be involved and committed, how it can be done, and, above all, why it must be done. Charts, graphs, and other mechanistic tools are only manifestations of real control” (Batten, 1963).


Over de toepassing van management control bestaan verschillende perspectieven. Zo hebben Merchant en Van der Stede (2017) een ‘objects-of-control’ raamwerk ontwikkeld. Binnen dat kader zijn management control systemen (MCS) gebaseerd op de ‘objects-of-control’ die resultaten, acties en personeel/cultuur omvatten. Deze moeten worden beheerst vanwege ‘personal limitations’, ‘motivational problems’, en ‘lack of direction’ als de drie belangrijkste managementproblemen. De reden voor en dus de algemene doelstelling van control volgens Merchant en Van der Stede (2017) is menselijk gedrag, dat moet worden beheerst om de organisatiedoelstellingen te kunnen bereiken. Doelstellingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwerp van MCS omdat medewerkers inzicht nodig hebben in wat de organisatie probeert te bereiken. Daarom moeten doelstellingen (en de strategie) worden uitgewerkt voordat een MCS kan worden ontworpen.


Een ander belangrijk raamwerk betreft het werk van Malmi & Brown (2008). Zij hebben een typologie ontwikkeld op basis van een synthese van circa veertig jaar literatuur. In overeenstemming met Otley (1999), geven Malmi en Brown (2008) de voorkeur aan de term 'pakket’ (package) boven ‘systemen’, zoals het concept van een pakket aangeeft dat individuele systemen worden ontworpen en uitgevoerd door verschillende actoren op verschillende tijdstippen. Centraal in de pakketbenadering staat het idee dat MCS het gedrag van medewerkers stuurt.


Malmi & Brown Management control systeem

Beide modellen zijn relatief praktisch van aard en ook geschikt voor een algehele assessment en ontwerp van een management control systeem binnen uw organisatie. Vanwege de sterke holistische benadering van het model van Malmi & Brown wordt daardoor hieronder daarop ingezoomd, zodat u snel aan de slag kunt om zaken te identificeren die mogelijk verbeterd kunnen worden. Dit model gaat uit van de volgende elementen: cultural controls, planning, cybernetic controls, reward & compensation en administrative controls.cultural controls, planning, cybernetic controls, reward & compensation en administrative controls

Samenvatting

Management control is het beïnvloeden van gedrag van medewerkers om de organisatiedoelstellingen te behalen. Hiervoor zijn in de afgelopen decennia verschillende perspectieven en modellen ontwikkeld. In essentie gaat het om het in overeenstemming brengen van menselijk gedrag met de doelen van de organisatie. Dit kunt u doen door verschillende ‘systemen’ te implementeren waardoor bepaald gedrag wordt afgedwongen of gestimuleerd. Het type problemen verschilt per organisatie, aangezien iedere organisatie andere doelstellingen heeft.


Bronnen:

Merchant, K., & Van der Stede, W. (2017). Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives (4th edn.). Harlow: Pearson.

Batten, J. D. (1963). Tough-Minded Management (1st edn.). Papamoa Press.

Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: an extended framework for analysis. Management Accounting Research, 20, pp. 263-282

Malmi, T., & Brown, D. (2008). Management control systems as a package: opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, 19, pp. 287-300.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page