top of page

Keuze voor een rechtsvorm: een casestudy voor een handels- en dienstverleningsbedrijf

Het kiezen van de juiste rechtsvorm is vaak afhankelijk van juridische en fiscale motieven. In deze insight wordt een casestudy beschreven hoe de keuze voor een rechtsvorm kan worden bepaald.


Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Uitgangspunten: Oprichting onderneming door één of twee personen, 2) Handels- of dienstverleningsactiviteiten en 3) Vestigingsplaats in Nederland.

Daarnaast zijn de volgende rechtspersonen overwogen in het kader van de casestudy:

de besloten vennootschap (B.V.), de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (C.V.), de eenmanszaak en de Limited Liability Partnership (LLP).


Oprichting

De oprichting van een B.V. vindt plaats bij notariële akte. De oprichting van een VOF, C.V. of eenmanszaak enkel door inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de LLP zal worden opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zal inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij laatstgenoemde rechtsvorm in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Nederland plaatsvinden.


Aansprakelijkheid

De B.V. is een rechtspersoon, en daarmee een juridisch zelfstandig orgaan. Het kan zelf overeenkomsten sluiten, zelf verplichtingen aangaan en is dus als zodanig zelf aansprakelijk voor schulden. De bestuurders lopen hiermee minder risico om privé aansprakelijk gesteld te worden.


Bij een VOF zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk en is er geen sprake van een afgescheiden vermogen. Bij de C.V. wordt onderscheid gemaakt tussen beherende en stille vennoten. De beherende vennoot is net als bij de VOF hoofdelijk aansprakelijk, echter de stille vennoot is aansprakelijk voor het aandeel vermogen dat hij in de vennootschap heeft geïnvesteerd, voor zover hij geen beherende taken uitoefent.


De ondernemer bij een eenmanszaak is tevens hoofdelijk aansprakelijk. Een partner van een LLP is zelf niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De aansprakelijkheid ligt bij de LLP zelf, net als bij een B.V.


Afweging keuze rechtsvorm

De keuze voor een rechtsvorm is in fiscaal opzicht afhankelijk van de volgende factoren: de hoogte van de winst, de hoogte van toekomstige salarissen uit de B.V. en het tarief inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 en het tarief van de vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang in box 2 IB. Naarmate de winst in een onderneming stijgt, wordt op een bepaald moment een omslagpunt bereikt waarbij de B.V. fiscaal gezien niet leidt tot een hogere belastingdruk. Waar dit omslagpunt precies ligt, is afhankelijk van diverse persoonlijke omstandigheden en is gekoppeld aan elke individuele situatie.


De rol van de toekomstverwachtingen is een belangrijk aspect voor de keuze van een rechtsvorm. Zo is onder meer van belang aan welke risico’s de onderneming/ondernemers worden blootgesteld (risicoprofiel), het kapitaal waarover de ondernemer(s) beschikking hebben en de resultaatontwikkeling.


Samenvatting

Samenvattend is de keuze voor een bepaalde rechtsvorm afhankelijk van meerdere omstandigheden om tot de juiste beslissing te komen. Iedere rechtsvorm kent haar voor- en nadelen en het ligt aan de individuele situaties welke rechtsvorm het meest doeltreffend is. Indien wordt gekozen voor een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap is het raadzaam om een vennootschapscontract op te laten stellen om afspraken vast te laten leggen. Voor een eenmanszaak is het verstandig om algemene voorwaarden op te laten stellen of afspraken in overeenkomsten op te nemen om zo de hoofdelijke aansprakelijkheid in te perken.

Comments


bottom of page