top of page

Process Mining

Met de toenemende hoeveelheid (big) data, automatisering en digitalisering hebben organisaties steeds meer mogelijkheden om bijvoorbeeld hun efficiëntie, kostenbeheersing en klanttevredenheid te verbeteren. Een krachtig hulpmiddel dat organisaties hierbij kan helpen, is "Process Mining." Dit betreft een geavanceerde analytische techniek die gebruikmaakt van gegevens uit de dagelijkse bedrijfsvoering om inzicht te verschaffen in de werkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen.


Wat is Process Mining?

Process Mining is een data gestuurde benadering waarmee organisaties de manier waarop hun processen daadwerkelijk verlopen, kunnen visualiseren en begrijpen. Het begint met het verzamelen van gegevens over de activiteiten die plaatsvinden binnen een bedrijfsproces, zoals orderverwerking, facturering, of klantenservice. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd om de feitelijke stappen, doorlooptijden, uitzonderingen en bottlenecks in het proces te identificeren.


Functies van Process Mining

Process Mining heeft een aantal functies en voordelen voor een organisatie, waaronder:


Procesoptimalisatie Het identificeert inefficiënties en optimalisatiemogelijkheden, waardoor kosten kunnen worden bespaard en de doorlooptijd kunnen worden verkort.


Procesconformiteit Het helpt bij het handhaven van naleving van regelgeving en interne beleidslijnen door afwijkingen in processen te detecteren.


Inzicht in klantgedrag Het onthult patronen in klantgedrag en interacties, waardoor het management betere beslissingen kan nemen om klanttevredenheid te verhogen.


Data-gedreven besluitvorming Het biedt feitelijke gegevens voor het nemen van beslissingen in plaats van veronderstellingen.


Hoe werkt Process Mining?

Hier is een algemeen overzicht van hoe Process Mining werkt:


Data-inwinning Het proces begint met het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, zoals databases, logbestanden en applicatiesystemen. Deze gegevens omvatten gebeurtenissen zoals het aanmaken van een order, het inplannen van een afspraak of het verzenden van een product.


Data-preprocessing De ruwe gegevens worden schoongemaakt en getransformeerd om bruikbaar te zijn voor analyse. Duplicaten worden verwijderd, ontbrekende gegevens worden aangevuld, en tijdstempels worden geüniformeerd.


Process discovery Hier begint de Process Mining. Algoritmen worden gebruikt om de volgorde van gebeurtenissen in het proces te reconstrueren en een visuele weergave van het proces, een "process flow", te genereren. Dit stelt organisaties in staat om daadwerkelijke procesvariaties en uitzonderingen te begrijpen.


Process analysis Nadat het proces is ontdekt, kunnen analyses worden uitgevoerd om bottlenecks, onnodige stappen of efficiëntieproblemen te identificeren. Dit stelt organisaties in staat om verbeteringen door te voeren.


Conclusie

Process Mining biedt organisaties de mogelijkheid om hun bedrijfsprocessen te begrijpen, te analyseren en te optimaliseren. Het stelt hen in staat om data gestuurde beslissingen te nemen en de efficiëntie te verbeteren, wat uiteindelijk resulteert in betere prestaties en verhoogde klanttevredenheid.

Comments


bottom of page