top of page

Shared Service Center (SSC)

Een Shared Service Center (SSC), ook wel bekend als een gedeelde serviceorganisatie, is een centrale afdeling binnen een organisatie die specifieke zakelijke diensten en functies levert aan verschillende afdelingen of dochterondernemingen van dezelfde organisatie.


Kenmerken en voordelen van SSC

Het belangrijkste doel van een SSC is om efficiëntie, kostenbesparingen en kwaliteit te bevorderen door gemeenschappelijke diensten en middelen te centraliseren en te standaardiseren. Hier zijn enkele kernkenmerken en voordelen van een Shared Service Center:


Centralisatie van diensten In plaats van dat elke afdeling of dochteronderneming van een organisatie zijn eigen ondersteunende functies heeft, zoals human resources, financiën, IT-ondersteuning of klantenservice, centraliseert een SSC deze functies op een centrale locatie of entiteit. Hierdoor kunnen bedrijven middelen bundelen en duplicatie verminderen.


Standaardisatie Een SSC implementeert vaak standaardprocessen en -procedures om consistente dienstverlening te waarborgen. Dit kan helpen bij het verminderen van fouten en het verhogen van de efficiëntie.


Kostenbesparingen Door het delen van diensten en het consolideren van functies kunnen organisaties kosten besparen. Dit omvat het verminderen van personeelskosten, het vereenvoudigen van technologie-infrastructuur en het optimaliseren van processen.


Focus op kernactiviteiten Met een SSC kunnen individuele afdelingen en dochterondernemingen zich meer richten op hun kernactiviteiten en expertise, terwijl niet-kernfuncties worden uitbesteed aan het gedeelde servicecentrum.


Kwaliteitsverbetering Door expertise te concentreren in een SSC, kunnen diensten vaak van hogere kwaliteit zijn en beter voldoen aan de behoeften van de organisatie.


Verbonden risico’s aan SSC

Hoewel Shared Service Centers (SSC's) aanzienlijke voordelen kunnen bieden, brengen ze ook risico's met zich mee. Hieronder is een aantal belangrijkste risico’s opgenomen die organisaties zouden moeten overwegen bij het implementeren en beheren van een SSC:


Verlies van controle Het centraliseren van functies en diensten in een SSC kan leiden tot een verlies van directe controle over specifieke processen en activiteiten door individuele afdelingen. Dit kan gevoelig liggen, vooral als de SSC niet in staat is om de behoeften van elke afdeling volledig te begrijpen en aan te pakken.


Onvoldoende flexibiliteit Een te sterke nadruk op standaardisatie kan leiden tot een gebrek aan flexibiliteit om snel te reageren op veranderende zakelijke behoeften. SSC's moeten in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderende en dynamische verwachtingen van de organisatie.


Cyberbeveiligingsrisico's SSC's bevatten vaak grote hoeveelheden vertrouwelijke gegevens, zoals financiële informatie, personeelsgegevens en klantinformatie. Als de beveiligingsmaatregelen niet adequaat zijn, kan dit bijvoorbeeld leiden tot datalekken of inbreuken op de privacy.

Om deze risico’s te managen is het van belang dat bij het gebruik van SSC’s organisaties strategieën ontwikkelen voor monitoring, beheer en beveiliging. Dit omvat het vaststellen van duidelijke service level agreements (SLA's), het implementeren van effectieve beveiligingsmaatregelen, het waarborgen van open communicatie met alle belanghebbenden en het regelmatig evalueren en aanpassen van de SSC-operaties aan de veranderende behoeften van de organisatie.


Conclusie

Een goed beheerd Shared Service Center kan een belangrijke rol spelen in het transformeren van de operationele activiteiten van een organisatie, waardoor deze concurrerender en veerkrachtiger wordt. Het stelt organisaties in staat om hun middelen effectiever te benutten, kosten te beheersen en de algehele bedrijfsprestaties te verbeteren. Naast deze voordelen dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met de risico’s. Uiteindelijk ligt het aan de specifieke situatie van een organisatie of het relevant kan zijn om een SSC te implementeren.

Comments


bottom of page