top of page

Waardecreatie door private equity partijen

Private equity financiering wordt niet alleen gekenmerkt door het verstrekken van kapitaal, maar kent ook een actieve betrokkenheid bij de strategische richting en het toezicht op de onderneming. Dit komt omdat er in veel gevallen een meerderheidsbelang in de onderneming wordt genomen. De kracht van deze vorm van financiering ligt in de synergie tussen kapitaal en strategisch partnerschap.


Door deze samenwerking kunnen portfolio ondernemingen aanzienlijk groeien, waarbij zowel de investeerder als de onderneming profiteren van de gerealiseerde waardecreatie. Private equity (PE) partijen kopen, verbeteren en verkopen bedrijven. Maar hoe doen ze dit precies? Uit onderzoek van Niezink (2023) naar 10 Nederlandse en 1 Belgische PE-partijen komt een duidelijk beeld naar voren van de strategieën die deze partijen gebruiken.


Karakteristieken van PE-partijen

De deelnemende PE-partijen vertonen een reeks gemeenschappelijke kenmerken:

 • Investeringshorizon van drie tot tien jaar.

 • Overwegend meerderheidsbelang in de portfolio bedrijven.

 • Afstemming tussen management en aandeelhouders.

 • Gebruik van financiële hefboomwerking (leverage).

 • Een exit-gerichte benadering.

 • Gedegen due diligence voorafgaand aan de acquisitie.

 • Samenwerking met M&A boutiques.

Selectie van targets

De mate van winstgevendheid van potentiële bedrijven is een cruciale factor bij het identificeren van targets. PE-partijen focussen op bedrijven die voldoen aan bepaalde financiële criteria, vaak op basis van de EBITDA. Bovendien is het management van groot belang. Het liefst werken PE-partijen samen met het bestaande management, mits dit capabel is. De specifieke sector en de marktpositie van het bedrijf zijn eveneens essentiële overwegingen. Het ideaalbeeld? Een marktleider in een niche met duidelijk groeipotentieel.


Performance verbetering na acquisitie

Zodra een bedrijf is overgenomen, richten PE-partijen zich op waardecreatie. Dit gebeurt vaak aan de hand van een gedetailleerd waardecreatieplan, waarin strategische doelstellingen zijn vastgelegd. Deze doelstellingen kunnen al tijdens de due diligence fase worden bepaald, maar krijgen vaak pas concreet vorm na de acquisitie.


Enkele belangrijke stappen in het waardecreatieproces zijn:

 • Professionalisering van de organisatie, bijvoorbeeld door het verbeteren van financiële rapportages of het implementeren van nieuwe systemen.

 • Eventuele aanvullende acquisities, vaak in het kader van een 'buy-and-build' strategie.

 • Het aanstellen van financiële professionals zoals een CFO of controller, om de financiële huishouding naar een hoger niveau te tillen.

 • Het afstemmen van belangen met het management, vaak via aandelenpakketten of variabele bonussen.

 • Het invoeren van prestatiebonussen voor medewerkers onder het managementniveau.


Bovendien benadrukken PE-partijen het belang van meetbare doelen en regelmatige updates over de financiële voortgang. Zo zorgen ze ervoor dat zowel zij als het management op de hoogte blijven en in lijn werken met de gestelde doelen.


Conclusie

Binnen private equity gaat het om een combinatie van de juiste selectie, nauwgezette planning en effectieve uitvoering. Door hun strategieën zorgvuldig te implementeren, slagen PE-partijen erin om waarde toe te voegen aan hun portfolio bedrijven en aantrekkelijke rendementen te genereren voor hun investeerders.


Bronnen:

Niezink, R. (2023). Beoordeling en beïnvloeding management-control systemen door private equity partijen.


Σχόλια


bottom of page