top of page

Wat doet een Registercontroller (RC)?

Een registercontroller (RC) is een finance professional met gespecialiseerde kennis en expertise in Finance & Control met een sterke nadruk op bedrijfskunde. Registercontrollers zijn vanwege hun financiële en bedrijfskundige achtergrond inzetbaar als sparringpartner voor uiteenlopende organisaties. Registercontrollers staan ingeschreven bij de Vereniging voor Register Controllers (VRC). Om de titel te kunnen bemachtigen heb je een diploma nodig van een universiteit waar de post-master opleiding Executive Master of Finance & Control (EMFC) wordt aangeboden. Het doel van de VRC is het bevorderen van de professionaliteit en het vakmanschap van controllers. Momenteel kent het VRC 5.321 leden.


Om de RC-titel te kunnen voeren dien je aan je professionele ontwikkeling te blijven werken. Hiervoor is evenals bij veel andere beroepsgroepen sprake van een systeem van Permanente Educatie (PE). De eerste twee jaar zijn registercontrollers vrijgesteld van de PE-verplichting.

Als lid van de VRC dienen registercontrollers zich bovendien te houden aan de VRC-gedragscode. Deze code weerspiegelt de kernwaarden van integriteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid. In grote lijnen komen deze waarden overeen met de standaarden voor registeraccountants. De code voor de registercontroller is daarentegen minder strikt en er zijn minder zaken bepaald. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de maatschappelijke functie van de RC minder groot is dan de RA. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld minder standaarden op het gebied van het waarborgen van onafhankelijkheid.


Doel van de functie

Registercontrollers vervullen diverse functies in het bedrijfsleven, de overheid en overige non-profit organisaties. Denk hierbij aan een rol als financial controller, business controller, group controller, finance manager en CFO. De gerenommeerde RC-titel is dus meer een kwalificatie van een bepaald opleidings- en ervaringsniveau dan een titel om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen. Als registercontroller leer je hoe de verbinding gelegd kan worden tussen de cijfers en het beleid, de verantwoording en uitvoering. Hierdoor wordt de registercontroller ook vaak gezien als de businesspartner van het management. De registercontroller bevordert en bewaakt productiviteit, efficiëntie en effectiviteit van organisatieactiviteiten. Daarnaast maakt de registercontroller de financiële kant van de bedrijfsprocessen inzichtelijk zodat de algemeen directeur/CEO beter geïnformeerde beslissingen kan nemen. In vacatures voor hogere financiële functies wordt vaak een kwalificatie gevraagd voor een RC- of RA-titel (registeraccountant). Lees meer over de functie en rol van registeraccountants in dit artikel.

Registercontroller Niezink Finance

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De rol van de registercontroller omvat verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden waarmee er toezicht wordt gehouden op de financieel-economische bedrijfsvoering. Onderstaand is een aantal van deze werkzaamheden/verantwoordelijkheden beschreven:


Internal control/interne beheersing Registercontrollers kunnen werkzaamheden uitvoeren op het gebied van interne beheersing/administratieve organisatie om ervoor te zorgen dat financiële transacties en rapporten nauwkeurig zijn. Ze identificeren fouten, onregelmatigheden of risico's in financiële processen en systemen en nemen corrigerende maatregelen om risico’s terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Zo kunnen registercontrollers interne beheersingsmaatregelen- en beleid implementeren om de nauwkeurigheid en integriteit van financiële gegevens te waarborgen en om fraude en misbruik te voorkomen.


Budgettering en planning Daarnaast kunnen ze een actieve rol hebben bij het opstellen van budgetten en de financiële planning van een organisatie. Dit omvat onder andere het opstellen van financiële prognoses, het identificeren van financiële doelstellingen en key performance indicators (KPI’s).


Rapportage en analyse Verder kunnen registercontrollers financiële rapporten voorbereiden en analyseren om het management inzicht te geven in de financiële prestaties van de organisatie. Ze evalueren financiële trends, prestaties versus doelen en verstrekken aanbevelingen voor verbetering.


Management control Vaak is management control geen functie binnen een organisatie. Echter, binnen het vakgebied van management control zit een grote psychologische component om het gedrag van medewerkers te beïnvloeden om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Registercontrollers zijn bij uitstek geschikt om mee te denken hoe bepaald beleid, incentives en systemen binnen een organisatie van invloed zijn op het gedrag van medewerkers en aan de hand daarvan verbeteringen te implementeren. Hierdoor wordt beoogd de individuele doelstellingen, gedrag en acties in overeenstemming te brengen met de doelen van de organisatie als geheel.


Compliance en regelgeving Registercontrollers zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan financiële regelgeving en wettelijke vereisten. Ze kunnen betrokken zijn bij financiële audits en zorgen voor naleving van externe rapportagestandaarden zoals Dutch GAAP of IFRS.


Financiering en corporate finance Door hun sterke financiële opleiding hebben registercontrollers inzicht in en visie op de financieringsstructuur binnen een organisatie, waarbij methoden zoals de discounted cashflow geen onbekend terrein zijn.


Managementondersteuning Afhankelijk van hun ervaringsniveau werken registercontrollers nauw samen met het management om financiële strategieën te ontwikkelen, zakelijke beslissingen te ondersteunen en financieel advies te verstrekken. Ervaren registercontrollers zijn vaak onderdeel van het MT in hun functie als controller of CFO.


Samenvatting Een registercontroller (RC) is een gespecialiseerde finance professional, met een focus op Finance & Control en bedrijfskunde. Deze professionals zijn sparringpartners voor diverse organisaties en dienen ingeschreven te zijn bij de Vereniging voor Register Controllers (VRC). Om RC te worden, is een diploma van een universiteit vereist waar de post-master opleiding Executive Master of Finance & Control (EMFC) wordt aangeboden. RC's spelen een centrale rol in financieel management, internal control, budgettering, rapportage, management control, compliance, financiering en managementondersteuning, en werken vaak samen met het management om financiële strategieën te ontwikkelen en te implementeren. Ze moeten zich houden aan de VRC-gedragscode, die integriteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid benadrukt, en dienen zich continu professioneel te ontwikkelen middels Permanente Educatie (PE).

Comments


bottom of page