top of page

Wat is private equity?

Kenmerkend voor private equity is de waardecreatie, die het resultaat is van de uitvoering van een plan door het management namens de investeerders. Investeerders analyseren bedrijven om hun plannen voor ontwikkeling (of herstructurering in specifieke gevallen) te beoordelen (Demaria, 2020). Om dit plan efficiënt uit te voeren, profiteert het bedrijf om privaat te zijn. Het gemeenschappelijke en bepalende kenmerk van deze investeringen is hun lange bezitsperiode: de gemiddelde 3 tot 7 jaar durende periode die de onderneming in handen is van de investeerder in private equity. Dit is nodig om het plan voor waardecreatie uit te voeren (Demaria, 2020).


Volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) betreft private equity investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, en omvat private equity strikt gezien zowel investeringen in jonge, snel groeiende (technologie)bedrijven – ook wel aangeduid als venture capital – als investeringen in volwassen bedrijven, maar wordt meestal gebruikt voor investeringen in volwassen bedrijven.


Het opereren in de niet-beursgenoteerde wereld heeft als consequentie dat sprake is van een terugkerend gebrek aan informatie. Alvorens te investeren, zullen investeerders vaak zelf de informatie genereren, verzamelen, structureren en analyseren om de informatie-asymmetrie tussen de insiders (verkopers) en de outsiders (kopers), te verminderen. Tijdens de houdperiode – na de acquisitie - is een van de uitdagingen van de investeerder om volledig en op tijd te worden geïnformeerd, met name om ervoor te zorgen dat het plan wordt uitgevoerd en zo niet, dat corrigerende maatregelen worden geïmplementeerd.


Eén van de uitdagingen is dat het management van het portfolio-bedrijf de informatie produceert en mogelijk verschillende belangen heeft. Investeerders staan daarom voor de initiële en voortdurende uitdaging om de belangenafstemming tussen het management (hun 'agents') en zichzelf (de 'principals') te bevorderen. Dit is in essentie wat investeren in private markten is: het opzetten en actief handhaven van een bestuurskader, grotendeels gebaseerd op zelf gegenereerde informatie, om een plan te implementeren om waarde te creëren dat gematerialiseerd wordt bij het beëindigen van de investering (de verkoop of notering aan de beurs bijvoorbeeld) (Demaria, 2020).


Bronnen:

Demaria, C. (2020). Introduction to Private Equity, Debt and Real Assets: From Venture Capital to LBO, Senior to Distressed Debt, Immaterial to Fixed assets. Hoboken: John Wiley & Sons.

NVP. (2023). Over Participatiemaatschappijen. Opgehaald van NVP: https://nvp.nl/over-participatiemaatschappijen/woordenlijst/


Comments


bottom of page