top of page

Project support

Accounting manual

Een accounting manual bevat een overzicht van alle relevante boekhoudkundige regels, procedures en richtlijnen op maat gemaakt voor een organisatie. Deze kan worden gebruikt als referentiehulpmiddel of voor het opleiden van nieuw aangenomen personeel. Accounting manuals verschillen in omvang en inhoud afhankelijk van het type en de grootte van de organisatie. In het accounting manual kunnen de posities of afdelingen binnen de organisatie, een lijst van grootboekrekeningen, speciale instructies voor het bijhouden van grootboeken en specificaties, of andere regels die gevolgd moeten worden door de finance afdeling opgenomen worden.

Accounting manual Niezink Finance

Wat Niezink Finance voor u kan betekenen

Wat Niezink Finance voor u kan betekenen

Deze service is ontworpen zodat u meer grip heeft op uw finance afdeling en daarbij een gevoel van controle en beheersing ervaart. Ongeacht de grootte van uw onderneming of de sector waarin u actief bent, bieden wij flexibele en schaalbare oplossingen die uw doelstellingen ondersteunen. We streven naar een optimale balans tussen hoofd- en bijzaken. Naast dat we de inhoud van het accounting manual overzichtelijk voor u kunnen vastleggen, kunnen we u gelijktijdig adviseren over verbetermogelijkheden in uw boekhouding en de wijze waarop rapportages tot stand komen.

Toegevoegde waarde van deze service

Toegevoegde waarde van deze service
  • Een accounting manual biedt richtlijnen voor het correct en consistent verwerken van financiële transacties. Dit zorgt voor uniformiteit in de boekhouding en rapportages binnen de organisatie, wat helpt bij het voorkomen van fouten en inconsistenties.

  • Een accounting manual draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering door standaardprocedures te bieden voor het omgaan met veelvoorkomende boekhoudkundige situaties. Hierdoor kunnen medewerkers hun taken sneller en efficiënter uitvoeren.

  • Het helpt bij het naleven van de toepasselijke boekhoudkundige normen en regelgeving, zoals IFRS (International Financial Reporting Standards) of Dutch GAAP (Titel 9 BW 2 en RJ).

  • Het kan dienen als trainingsmateriaal voor nieuwe medewerkers. Het geeft hen inzicht in de boekhoudkundige praktijken en procedures van het bedrijf, wat bijdraagt aan een vlottere integratie en betere prestaties.

  • Het faciliteert de jaarlijkse audit door een externe (register)accountant. Het stelt auditors in staat de boekhoudkundige praktijken van het bedrijf te begrijpen en te beoordelen op naleving van de toepasselijke normen en regelgeving.

Wat u kunt verwachten

Wat u kunt verwachten

Organisaties met deelnemingen in binnen- en buitenland willen graag juiste, tijdige en volledige financiële rapportages ontvangen. Een goed onderbouwde accounting manual met uniforme standaarden helpt u om hier grip op te krijgen. Doordat u uw boekhoudmethoden en procedures overzichtelijk heeft vastliggen, bevordert u bovendien consistentie in de rapportages van uw deelnemingen. Hierdoor worden uw financiële administratie en rapportages naar een hoger niveau getild. Wij kunnen u adviseren over standaardisering en uniformering van uw (group) reporting zodat u compliant bent, kwalitatieve analyses kunt maken én betere beslissingen kunt nemen.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Als business partner willen we uw specifieke situatie begrijpen om u de beste oplossing te bieden. We maken graag kennis met u en stellen daarna een dienstverleningsplan op waarin uw verwachtingen worden geïntegreerd. Hierbij spreken we concrete milestones af op basis waarvan u de progressie kunt volgen. 

Gerelateerde diensten

Management control

Wij helpen bij het creëren van op maat gemaakte management control systemen waardoor gewenst gedrag binnen de organisatie wordt gestimuleerd of afgedwongen.

Internal controls

Organisaties vertrouwen steeds meer op internal controls om inzicht te krijgen in risico's en een basis te leggen voor betrouwbare informatie.

Financieel afsluitingsproces

Wij helpen u bij het optimaliseren van uw financieel afsluitingsproces, zodat u erop kunt vertrouwen dat gerapporteerde informatie betrouwbaar en relevant is.

Ready to talk?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op. 

bottom of page