top of page

PROJECT SUPPORT

Financiële afsluiting

Organisaties hechten waarde aan betrouwbare en relevante informatie. Bij de maandrapportages is tussen deze twee informatie-eisen vaak sprake van een trade-off. U wilt namelijk snel weten wat de cijfers zijn geweest, maar ze moeten ook betrouwbaar zijn.

Insights Niezink Finance

FINANCIEEL AFSLUITINGSPROCES

Toegevoegde waarde van deze service

In een groeiende organisatie krijgen finance & control afdelingen te maken met toenemende complexiteit op het gebied van het financieel afsluitingsproces. Denk hierbij aan de maandafsluitingen, maar ook aan de jaarafsluiting. Afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de informatie (zoals juistheid, volledigheid, relevantie en tijdigheid) kan het management besluiten deadlines voor reporting te vervroegen. Wij kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw financieel afsluitingsproces, zodat u erop kunt vertrouwen dat gerapporteerde informatie betrouwbaar én relevant is.

shutterstock_2291106207.jpg

Daarnaast wordt het in groeiende organisaties steeds belangrijker om werkzaamheden te documenteren, zodat taken minder of niet persoonsgebonden zijn. Zo loopt u geen risico dat de werkzaamheden niet goed kunnen worden overgedragen aan nieuwe medewerkers op het moment dat uw personeel de organisatie verlaat. Bovendien zijn werkinstructies nuttig voor kennisoverdracht, het inwerken van nieuwe medewerkers, overdracht van werkzaamheden en zeker ook als referentiemateriaal bij het uitvoeren van de procedures in het kader van de financiële afsluitingen. 

HOE WE KUNNEN HELPEN

Wat u kunt verwachten

Heldere werkinstructies 

Heldere werkinstructies voor de financiële afsluiting op basis van uw huidige proces.

Optimalisatiemogelijkheden 

Optimalisatiemogelijkheden voor de procedures in het kader van de maand- en jaarafsluiting.

Inzicht in journalisering en boekingsgang

Inzicht in de journalisering/boekingsgang binnen uw administratie(s).

Checklists 

Checklists voor maand- en jaarafsluiting

Betrouwbaarheid

Verhoogd begrip van de afwegingen tussen de betrouwbaarheid en relevantie van rapportages.

Krijg de support die u nodig heeft

Als business partner willen we uw specifieke situatie begrijpen om u de beste oplossing te bieden. We maken graag kennis met u en stellen daarna een dienstverleningsplan op waarin uw verwachtingen worden geïntegreerd. Hierbij spreken we concrete milestones af op basis waarvan u de progressie kunt volgen. 

Nikita Kersten Niezink Finance

PROJECT SUPPORT SERVICES

Blijf in control met onze project support services

Management control

Wij helpen bij het creëren van op maat gemaakte management control systemen waardoor gewenst gedrag binnen de organisatie wordt gestimuleerd of afgedwongen.

Accounting manual

We kunnen u adviseren over standaardisering en uniformering in uw (group) reporting zodat u compliant bent, kwalitatieve analyses kunt maken en betere beslissingen kunt nemen.

Internal controls

Organisaties vertrouwen steeds meer op internal controls om inzicht te krijgen in risico's en een basis te leggen voor betrouwbare informatie.

FINANCIËLE AFSLUITING

Doel van financiële afsluiting

Organisaties hechten waarde aan betrouwbare én relevante informatie. Tussen deze twee informatie-eisen is vaak sprake van een trade-off bij de maandrapportages. U wilt immers snel weten wat de cijfers zijn geweest. Enerzijds voor de financiële verantwoording en anderzijds voor de sturing van uw organisatie. 

Dit kan ten koste gaan van de betrouwbaarheid, omdat nog niet alle informatie bekend is. Daarom is het van belang dat u de juiste afwegingen maakt, maar ook zorgt dat de continuïteit van het afsluitingsproces blijft gewaarborgd op het moment dat de verantwoordelijke medewerkers niet inzetbaar zijn door tijdelijke of permanente afwezigheid.

bottom of page