top of page

PROJECT SUPPORT

Internal controls

Iedere bestuurder, manager en ondernemer heeft behoefte aan betrouwbare informatie en het beschermen van activa. Verhoog de betrouwbaarheid van uw informatie en krijg inzicht in uw bedrijfsrisico’s.

Internal controls Niezink Finance

XXX

Organisaties vertrouwen steeds meer op internal controls om inzicht te krijgen in uiteenlopende en opkomende risico's en een basis te leggen voor betrouwbare informatie. Niezink Finance gelooft dat organisaties baat hebben bij het mitigeren van te voorkomen risico’s met beheersmaatregelen, processen te optimaliseren en te zorgen voor betrouwbare management-informatie, met gelijke aandacht voor mensen, processen en doelen.

Wat Niezink Finance voor u kan betekenen

Onze internal control service is speciaal ontworpen zodat u meer waarde kunt ontlenen aan de informatievoorziening binnen uw organisatie, waardoor u meer zekerheid krijgt en comfortabel de juiste beslissingen neemt. Ongeacht de grootte van uw onderneming of de sector waarin u actief bent, bieden wij flexibele en schaalbare oplossingen die uw doelstellingen ondersteunen. We streven naar een optimale balans tussen kostenefficiëntie, risicobeheer en waardecreatie, om uw bedrijfsprestaties te maximaliseren.

INTERNAL CONTROLS

Toegevoegde waarde van deze service

Iedere bestuurder, manager en ondernemer heeft behoefte aan betrouwbare informatie en het veiligstellen van activa. Door fouten of fraude kunnen deze organisatiedoelstellingen in gevaar komen. Om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen worden bereikt heeft u inzicht nodig in de manier waarop informatie tot stand komt en daarnaast in de verdeling van taken en toewijzing van rechten aan personeel binnen de organisatie.

shutterstock_2399465989.jpg

Door hier inzicht in te verkrijgen weet u hoe handelingen uit uw bedrijfsprocessen leiden tot de informatievoorziening en begrijpt u hoe risico’s op fouten en fraude kunnen worden gemitigeerd. Op basis daarvan weet u welke maatregelen doeltreffend zijn om de risico’s te beperken. U kunt namelijk wel alle denkbaar mogelijke maatregelen treffen, maar dat is niet bedrijfseconomisch verantwoord.

HOE WE KUNNEN HELPEN

Wat u kunt verwachten

Verbeterd inzicht

Verbeterd inzicht in risico's (intern en extern).

Maatregelen

Inzicht in de maatregelen die u op een economisch verantwoorde manier kunt nemen om te voorkomen risico’s te mitigeren.

Verbeteringsmogelijkheden

Verbeteringsmogelijkheden voor de inrichting van de administratieve organisatie.

Betrouwbaarheid

Verhoogde betrouwbaarheid van de informatievoorziening waardoor u betere beslissingen kunt nemen.

Optimalisatiemogelijkheden

Inzicht in optimalisatiemogelijkheden in uw (primaire) bedrijfsprocessen.

PROJECT SUPPORT SERVICES

Blijf in control met onze project support services

Management control

Wij helpen bij het creëren van op maat gemaakte management control systemen waardoor gewenst gedrag binnen de organisatie wordt gestimuleerd of afgedwongen.

Accounting manual

We kunnen u adviseren over standaardisering en uniformering in uw (group) reporting zodat u compliant bent, kwalitatieve analyses kunt maken en betere beslissingen kunt nemen.

Financieel afsluitingsproces

Wij helpen u bij het optimaliseren van uw financieel afsluitingsproces, zodat u erop kunt vertrouwen dat gerapporteerde informatie betrouwbaar en relevant is.

Krijg de support die u nodig heeft

Als business partner willen we uw specifieke situatie begrijpen om u de beste oplossing te bieden. We maken graag kennis met u en stellen daarna een dienstverleningsplan op waarin uw verwachtingen worden geïntegreerd. Hierbij spreken we concrete milestones af op basis waarvan u de progressie kunt volgen. 

Nikita Kersten Niezink Finance
bottom of page