top of page

Project support

Management control

Management control gaat over het beïnvloeden van gedrag van medewerkers om de organisatiedoelstellingen te behalen. Hiervoor zijn in de afgelopen decennia verschillende perspectieven en modellen ontwikkeld. In essentie gaat het om het in overeenstemming brengen van menselijk gedrag met de doelen van de organisatie. Dit kunt u doen door verschillende ‘systemen’ te implementeren waardoor bepaald gedrag wordt afgedwongen of gestimuleerd met incentives.

 

Het type problemen verschilt per organisatie, aangezien iedere organisatie andere doelstellingen heeft. Bij management control vraagstukken kunt u denken aan zaken als de cultuur, de planning en control cyclus (bijv. budgetten), het beloningsbeleid (prestatiebonussen etc.), en de organisatiestructuur. Heeft u een vraagstuk op dit gebied? Wij denken graag met u mee.

Wat Niezink Finance voor u kan betekenen

Wat Niezink Finance voor u kan betekenen

Deze service is ontworpen zodat u meer grip heeft op uw organisatie en daarbij een gevoel van controle en beheersing ervaart. Ongeacht de grootte van uw onderneming of de sector waarin u actief bent, bieden wij flexibele en schaalbare oplossingen die uw doelstellingen ondersteunen. Management control is een essentieel instrument om ervoor te zorgen dat organisaties hun koers uitzetten en blijven volgen. Het stelt het bestuur en managers in staat om gedrag te sturen, prestaties te optimaliseren en risico's te beheersen. Het uiteindelijke resultaat is een effectievere en efficiëntere organisatie die in staat is om haar doelstellingen te verwezenlijken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Toegevoegde waarde van deze service

Toegevoegde waarde van deze service

Effectief management gaat verder dan alleen het definiëren van doelstellingen en het ontwerpen van strategieën. Het vereist een systematische aanpak om ervoor te zorgen dat medewerkers handelen in lijn met de gewenste organisatiedoelstellingen. 

Het juist inzetten van management control binnen een organisatie brengt verschillende voordelen met zich mee:

  • Het stelt organisaties in staat om hun strategische doelen daadwerkelijk te realiseren. Door gedrag in lijn te brengen met doelstellingen, worden de kansen op succes vergroot.

  • Management control bevordert de efficiëntie van bedrijfsprocessen. Het zorgt ervoor dat middelen op de juiste manier worden ingezet en verspilling wordt geminimaliseerd.

  • Het helpt organisaties om risico's te identificeren en te beheersen.

  • Management control creëert transparantie in organisatorische activiteiten. Dit is van belang voor stakeholders, zoals investeerders en toezichthouders, die verantwoording verwachten.

  • Door voortdurend te monitoren en bij te sturen, stimuleert management control een cultuur van continue verbetering en lerend vermogen binnen de organisatie.

Wat u kunt verwachten

Wat u kunt verwachten

Wij helpen bij het creëren van op maat gemaakte management-control systemen waardoor gewenst gedrag binnen de organisatie wordt gestimuleerd of afgedwongen. U kunt de volgende zaken verwachten:

  • Verbeterd inzicht in management-control systemen (MCS) en hoe deze kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen binnen uw organisatie.

  • Quick-scan van de huidige management-control systemen, waardoor de huidige situatie in kaart wordt gebracht.

  • Analyse en advies voor verbeteringen voor korte- en lange termijn.

  • Overige concrete deliverables die in onderling overleg worden bepaald.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Als business partner willen we uw specifieke situatie begrijpen om u de beste oplossing te bieden. We maken graag kennis met u en stellen daarna een dienstverleningsplan op waarin uw verwachtingen worden geïntegreerd. Hierbij spreken we concrete milestones af op basis waarvan u de progressie kunt volgen. 

Nieuwste insights

Gerelateerde diensten

Financieel afsluitingsproces

Wij helpen u bij het optimaliseren van uw financieel afsluitingsproces, zodat u erop kunt vertrouwen dat gerapporteerde informatie betrouwbaar en relevant is.

Accounting manual

We kunnen u adviseren over standaardisering en uniformering in uw (group) reporting zodat u compliant bent, kwalitatieve analyses kunt maken en betere beslissingen kunt nemen.

Internal controls

Organisaties vertrouwen steeds meer op internal controls om inzicht te krijgen in risico's en een basis te leggen voor betrouwbare informatie.

Ready to talk?

Wij helpen u graag. Neem contact met ons op. 

bottom of page