top of page

Services

Finance support

CFO's en andere bestuurders, managers en budgethouders hebben inzicht nodig in de financiën van hun organisatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen en de organisatie succesvol is. Daarnaast is het belangrijk om de finance & control afdeling toekomstbestendig in te richten, met de implementatie van de juiste tools en systemen. Maar u ervaart momenteel onvoldoende capaciteit op de finance & control afdeling als gevolg van het (tijdelijk) vertrek van personeel of doordat er met het huidige personeelsbestand niet genoeg tijd is voor het uitvoeren van belangrijke werkzaamheden. Of u bent een groeiende organisatie, maar nog niet in staat geweest om de vacatures in te vullen. Met Finance support krijgt u snel de extra benodigde capaciteit om belangrijke werkzaamheden op uw finance & control afdeling op te pakken. Hierbij wordt u ontzorgd bij de invulling van capaciteitsvraagstukken voor de posities van financieel medewerker, assistent-controller en gerelateerde functies.

Finance Support

Uitdagingen waarmee u te maken heeft

  • Te weinig capaciteit om de essentiële werkzaamheden uit te voeren, zoals de grootboekadministratie, debiteurenbeheer, maandafsluitingen, opstellen rapportages en analyseren van de P&L, balans, cashflow en specificaties.

  • Achterstand met boeken van inkoopfacturen, waardoor betalingen aan leveranciers achterblijven en kan leiden tot verslechterde relaties.

  • Achterstand met factureren, waardoor uw cashflow achterblijft.

  • De maandafsluiting duurt langer dan 5 werkdagen na maandeinde, waardoor de waarde van de maandcijfers afneemt.

  • In de processen zijn niet voldoende beheersingsmaatregelen ingericht, of hebben geen effectieve werking, waardoor de kans op fouten en fraude toeneemt.

  • Er wordt geen gestructureerd balansdossier opgebouwd, waardoor balansspecificaties ad hoc moeten worden opgesteld.

  • Intern personeel is bezig met de dagelijkse gang van zaken, maar heeft geen tijd om belangrijke projecten zoals de implementatie van belangrijke systemen (zoals consolidatie- en rapportagesoftware, planning- en budgettools, kostenmanagement software) op te pakken.

  • Naast de dagelijkse werkzaamheden wordt er aan belangrijke projecten gewerkt, maar hierdoor is er te weinig tijd voor de aanlevering van alle gevraagde documentatie aan de externe accountant, waardoor er onnodig meerwerk door de accountants wordt gerekend.

Hoe we kunnen helpen

Bij Niezink Finance helpen we u graag met de inzet van onze finance professionals. Hierbij wordt u ontzorgd bij de invulling van capaciteitsvraagstukken voor de posities van financieel medewerker en assistent-controller. Hieronder hebben we de belangrijkste werkzaamheden opgenomen die binnen deze competentieprofielen passen.

Assistent-controller
Financieel medewerker
Werkzaamheden
Grootboekadministratie
Debiteurenbeheer
Factureren
Uitvoeren procedures maandafsluiting
Opstellen balansspecificaties
Ondersteuning bij de externe audit
Vrijmaken van capaciteit voor intern personeel
Ad hoc vragen
Ondersteuning bij projecten
Procesverbeteringen
Analyseren P&L, balans, cashflow en specificaties
Opstellen rapportages
Tarieven
Verwachten

Wat u kunt verwachten

Tarieven

Ga verder met Finance support

Klant case Niezink Finance

Klantcase

MKB -  Financieel medewerker

Counting on accounting

Vanwege de sterke groei van de business ontstond bij de finance manager van AressGroep een behoefte voor extra ondersteuning op de finance afdeling. Ontdek hoe finance support hier de juiste oplossing was.

Ready to talk?

Neem nu contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

bottom of page